NA TRHU OD ROKU 1992

DITEC pôsobí na trhu informačných technológií od roku 1992 a je jedným z najvýznamnejších dodávateľov a integrátorov IT v Slovenskej republike. Potreby svojich zákazníkov riešia komplexne – od analýzy a optimalizácie procesov, cez návrh potrebných informačných systémov, ich implementáciu a nasadenie spolu s potrebnými technológiami. Samozrejmosťou je podpora ich prevádzky a aktívna participácia na ich ďalšom rozvoji.

Rozvojom portfólia produktov a poskytovaných služieb sa vytvárali partnerské vzťahy s ďalšími spoločnosťami, na základe ktorých vznikla holdingová štruktúra spoločnosti prepojených na DITEC, ktorá na trhu pôsobí ako DITEC Group. Počas svojej existencie sa spoločnosť vyprofilovala ako spoľahlivý partner a významný systémový integrátor na IT trhu na Slovensku, ktorý riešeniami a službami pokrýva všetky dôležité aspekty vývoja, nasadzovania a prevádzky informačných systémov.

DITEC zabezpečuje prostredníctvom svojich divízií, ako aj dcérskych a partnerských firiem, komplexnú podporu veľkých zákazníkov, najmä vo verejnom sektore.

www.ditec.sk

Organizačná štruktúra spoločnosti DITEC bola vytvorená tak, aby umožňovala poskytnúť zákazníkom maximálnu flexibilitu a všestranné uplatnenie v týchto oblastiach:

- Vývoj aplikácií a informačných systémov
- Budovanie sieťovej infraštruktúry a sieťovej komunikácie
- Bezpečnosť informačných systémov
- Automatizácia administratívnych agend a procesov
- Technológie pre spracovanie informácií a dát
- Aplikačná integrácia a komunikácia
- Špecifické riešenia na mieru
- Outsourcing
- Podpora, údržba a rozvoj informačných systémov a sietí

viac